right_menu
Vstup do soutěže
předškolní věk, žáci a studenti ZŠ a SŠ
O soutěži pro děti
Často kladené dotazy
Vstup pro učitele
O soutěži pro učitele
Mensashop - předměty s logem Mensy
Tábor LO
Soutěž pro vás organizuje
The Kellner Family Foundation
Projekt Open Gate
Připojte se k nám na Facebooku
Vyznamni partneri - MSMT
Vyznamni partneri - ALBI
Vyznamni partneri - Asociace
Medialni partneri - Novinky
Medialni partneri - Právo

Logická olympiáda 2023

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou Česko založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

  • Soutěž je pro soutěžící zdarma.

Kategorie MŠ: mateřské školy 

Kategorie A1: žáci 1. třídy základní školy

Kategorie A2: žáci 2. třídy základní školy

Kategorie A: žáci prvního stupně základních škol (3. – 5. třída). 

Kategorie B: žáci druhého stupně základních škol (6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, tj. první dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo první čtyři ročníky u osmiletých gymnázií). 

Kategorie C: studenti všech druhů středních škol, v případě víceletých gymnázií poslední 4 ročníky studia. Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti běžného denního studia SŠ (gymnázium, SŠ, učiliště, konzervatoř atd). Maximální věk studenta je omezen na 20 let, soutěžit tedy mohou jen děti a studenti narození 1. 9. 2003 a později.

Harmonogram soutěže

 Registrace soutěžících a škol probíhá 1. až 30. září 2023.  

 Základní kolo probíhá:

 kategorie A: žáci prvního stupně základních škol  (3. – 5. třída) ve dnech 1. – 7. října 2023
 kategorie B: žáci druhého stupně základních škol ve dnech 8.  14. října 2023
 kategorie C: studenti všech druhů středních škol ve dnech 15. – 21. října 2023
 kategorie MŠ, A1, A2: mateřské školy a 1. a 2. ročník základní školy ve dnech 22. 
 28. října 2023 

V základním kole soutěžící vyplní krátký on-line test. Délka testu je 15 minut pro kategorii MŠ, 20 minut pro kategorii A1 a A2, 30 minut pro kategorie A a B a 35 minut pro kategorii C, takže je možné jej řešit během jedné vyučovací hodiny. 

Nejlepší řešitelé z kategorií A, B a C postoupí do krajských kol. Nejlepší řešitelé z kategorie MŠ ve vybraných okresech postoupí do okresních kol. Soutěžící z kategorie A1 a A2 absolvují jen základní kolo a nepostupují do krajských kol.

Krajská kola pro kategorii A, B a C proběhnou 3. listopadu 2023

Finále soutěže se uskuteční v Poslanecké směmovně Parlamentu České republiky 4. prosince 2023 

Pravidla

Podrobná pravidla soutěže v PDF zde.

  

Časté dotazy

1. Je potřeba se registrovat, jak se zaregistruji?
Ano, bez registrace není účast v soutěži možná - registrujte se zde. Test základního kola je přístupný pouze on-line v uživatelském profilu, po přihlášení každého soutěžícího. Vyplňujete email, jméno, škola, třída, kategorie, případně nepovinně adresa a telefon. Rodiče dětí mladších 15 let poprosíme i o souhlas s použitím osobních údajů dětí pro účely soutěže, je potřeba do registračního formuláře zadat jméno, příjmení a e-mail rodiče. Podrobněji popisujeme postup registrace zde.

2. Už jsem soutěžil, musím se registrovat znovu?

Ano, pro každý ročník je potřeba nová registrace soutěžícího. Určitě jste už v jiné třídě nebo možná i v jiné škole než v loni.

3. Použití osobních údajů dětí

Rodiče dětí mladších 15 let prosíme o souhlas s použitím os. údajů kliknutím na link v emailu - bez tohoto souhlasu dítě nemůže řešit úlohy základního on-line kola. Podrobnější informace zde.

 4. Mám dvě nebo více dětí. Můžu je registrovat na jeden email?

Ne, bohužel to není možné. Každý soutěžící si totiž vytváří svůj vlastní soutěžní profil a email je jedinečným rozlišovacím údajem. Pro registraci je nutné, aby měl každý soutěžící unikátní emailovou adresu, kam mu budou zaslány jeho přihlašovací údaje. Návod, jak situaci řešit najdete zde.

 5. Proč mi nepřišlo heslo?

Systém generuje heslo automaticky a údaje posílá na zadanou emailovou adresu během několika minut. Může se však stát, že tato zpráva je zachycena spamovým filtrem (tzv. nevyžádaná pošta), takže v případě, že jste email neobdrželi. Další možnosti řešení problémů s heslem zde.

 6. Nejde mi se přihlásit k testu základního kola

Prosíme ověřte správnost zadaného emailu a hesla. Zadávejte email, se kterým jste se registrovali do soutěže a heslo kopírujte přesně 8 znaků, bez mezer před nebo za heslem. Další tipy k řešení problémů s přihlášením jsou zde.

7. Nestihl jsem registraci v září?

Dodatečné registrace nejsou bohužel možné. Můžete se ale přihlásit do našeho seznamu zájemců a informaci o příštím ročníku tak od nás dostanete v předstihu.

 8. Kategorie A1 a A2 - prvňáčci a druháci

Kategorie A1 (prvňáčci) a A2 (druháci) soutěží ve své vlastní kategorii v základním on-line kole. Nebudou postupovat do krajských kol. Podívejte se s nimi předem na ukázkové úlohy zde.

9. Kategorie A - mohou i třeťáci?

První stupeň základní školy od 3. třídy je jedna kategorie A. Zadání je převážně koncipováno pro žáky 4. a 5. tříd, ale samozřejmě vítáme i účast žáků nižších ročníků - přinejmenším si to mohou vyzkoušet, ale nezřídka postoupí do krajského kola i třeťáci. Soutěžní úkoly nejsou založené na vzdělání, ale pouze na logické úvaze. Je ovšem nutná znalost základního aparátu (jako je přečtení zadání nebo početní operace, popř. včetně použití kalkulačky), který žáci nižších ročníků zpravidla neovládají na stejné úrovni jako starší žáci. Mladší soutěžící se tedy přihlásit mohou, ale připravte je na to, že některé úlohy budou pro ně zatím dost těžké, aby potom nebyli zklamaní - přeci tuto soutěž připravujeme pro radost dětí.

 10. Účast zahraničních škol

Soutěž je primárně určená pro žáky a studenty ze škol v České republice. Studentům zahraničních škol umožňujeme účast pouze v základním kole, ale bohužel nebudou moci postoupit do krajských kol či do finále.

Další odpovědi na časté otázky najdete zde.

 Osobní údaje

Aby se dítě mladší 15 let mohlo soutěže zúčastnit, musí rodič (nebo zákonný zástupce) udělit souhlas s použitím osobních údajů dětí pro účely soutěže.

Správcem osobních údajů je mezinárodní nevládní organizace Mensa Česko, IČ 45248591, se sídlem Španielova 1111/19, 16300 Praha 6 – Řepy, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 2058. Veškeré žádosti a dotazy týkající se zpracování osobních údajů zasílejte prosím e-mailem na info@logickaolympiada.cz nebo písemně na adresu našeho sídla. Registrací na webu www.logickaolympiada.cz se přihlašujete (případně zákonný zástupce přihlašuje osobu) do soutěže Logická olympiáda. Účast v soutěži s sebou nese nutnost zpracování a uchování osobních údajů přihlášené osoby v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa*, email, telefon*, škola, třída (*pokud nám byl poskytnut).  Souhlas se zpracováním údajů označených * je dobrovolný a máte právo jej kdykoli odvolat.  Poskytnuté údaje budou k dispozici Mense Česko, jakožto zřizovateli pro soutěž Talent základek  Mensa gymnáziu a u kategorie MŠ pak i partnerům soutěže, kteří zajišťují okresní kola v této kategorii. Budou využity pouze k realizaci soutěže a zasílání informací o soutěži. Vyhodnocení výsledků v základní kole soutěže bude k dispozici pouze přihlášenému soutěžícímu v jeho soutěžním profilu a pokud k tomu dá souhlas, pak také zaregistrovaným učitelům ze školy. Za účelem účasti v soutěži bude na webu soutěže u postupujících soutěžících do krajských kol a finále zveřejněno jméno a příjmení, škola a třída a vyhodnocení výsledků soutěže. Údaje soutěžících a zájemců o zasílání informací jsou  uchovávány po dobu jednoho ročníku soutěže. Pokud nechcete dostávat informace o soutěži, napište nám, vaši registraci a s ní spojená data smažeme. Údaje učitelů jsou uchovávány do žádosti o výmaz. Vezměte, prosím, na vědomí, že během obvodních a krajských kol soutěže a i během finále soutěže je obvyklé pořizování fotografií, případně může být krajské kolo či finále soutěže natáčeno televizí. Fotografie bývají umístěny na veřejných stránkách www.logickaolympiada.cz i na stránkách v doméně mensa.cz.  

Podrobné informace o tom, jak údaje chráníme a zpracováváme a jaká jsou Vaše práva naleznete na adrese
mensa.cz/gdpr.

 
Kraj Vysočina
Moravskoslezsky kraj
Mesto Prostejov
Olomoucký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Jihočeský kraj
Dědek kořenář
Olomouc
Pardubice
Karlovarský kraj
Plzeňský kraj
Brno
Zlínský kraj
Ústecký kraj
Horní Slavkov
Hradec Králové
Altel
Sokolov
Univerzita Hradec Králové
Thermo Fischer
NN